Społeczność

Galeria

Kalendarium


Imieniny obchodzą:

Jadłospis

ŚWIĘCI PATRONOWIE NASZEGO PRZEDSZKOLA

Aniele Boży, Stróżu mój!patronowie
Ty zawsze przy mnie stój!
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
i doprowadź mnie do żywota wiecznego.
AMEN

Bóg stworzył wszystkich aniołów w swoim czasie i z nicości. To dogmat naszej katolickiej wiary. Etymologicznie "anioł" to posłaniec i zwiastun. Wyraz ten oznacza istoty stworzone, rozumne, wolne, duchowe oraz osobowe, tzn. są to pełne osoby wyższego rodzaju, dużo doskonalsze od człowieka. Nie są to byty materialne. Teologia ujmuje je funkcjonalnie i uczy, że aniołowie nie wpływają na dzieje doczesne, ale tylko na dzieje zbawienia, tzn. są pewnymi znakami Boskiej realizacji historii zbawienia. Stąd wynika bardzo ścisły związek aniołów z Chrystusem. Według teologii Kościoła katolickiego, opieka Anioła Stróża rozpoczyna się z chwilą narodzenia człowieka, a kończy z chwilą jego śmierci.

Pan Jezus mówi: "Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie" (Mt 18,10). Gdziekolwiek i kiedykolwiek rodzi się człowiek, Bóg posyła mu Anioła Stróża, jako opiekuna. Dzieje się tak od czasów Adama i dziać się będzie aż do skończenia świata. Nasz Anioł Stróż jest uosobieniem Opatrzności Boskiej w stosunku do każdego z nas osobno. Od pierwszej chwili naszego życia na ziemi do niego należy przewidywanie i usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw, które zewsząd nam zagrażają, a które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Zanoszą nasze modły do Boga i wstawiając się za nami, przyczyniają się do naszego zbawienia.

Pierwszą posługą i najniższą Anioła Stróża jest usuwanie wszystkiego, co może zaszkodzić zdrowiu i zagrozić życiu powierzonego mu człowieka. Następną, wyższą posługą jest uświadamianie duszy szatańskich pułapek. Potem najszlachetniejsze i najważniejsze posługi to oświecanie, pouczanie i zachęcanie do godnego życia. Gdy jednak mimo tak czułej opieki człowiek upadnie, Anioł Stróż nie opuści go, nie zdradzi, ale będzie błagał Boga o łaskę nawrócenia, bowiem Anioł Stróż niczego tak nie pragnie jak nawrócenia grzesznika. (por. Łk 15,7). Jedną z wielkich łask, jakie Anioł Stróż może wyświadczyć człowiekowi, jest pouczenie o zbliżającej śmierci. Wprawdzie Anioł Stróż z polecenia Bożego zawsze jest gotów nieść nam wszelkiego rodzaju pomoc, ale prawdą jest również, że kto prosi, ten otrzymuje. Częste zwracanie się do anioła, częsta do niego modlitwa, niejako podwaja jego czujność i dobroć dla nas. Kto częściej się modli, ten więcej otrzymuje dobrodziejstw z jego ręki.

Corocznie 2 października uwielbiamy Pana Boga za dar Aniołów Stróżów obchodząc święto patronalne naszego przedszkola.