Społeczność

Galeria

Kalendarium


Imieniny obchodzą:

Jadłospis

Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

W związku z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej

- prosimy , by nie przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych,

- prosimy, aby rozmawiać z dziećmi na temat higieny osobistej, zwłaszcza częstego i dokładnego mycia rąk,

- informujemy, że jeśli Państwo i dzieci nie mieliście kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem,
nie ma powodu do obaw,


- informujemy, że osoba, która wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, powinna bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,

- powiadamiany, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust.1 lit. A Ust. Z dnia 25.06.1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz.1368).

Porady:

Jak ochronić się przez zakażeniem?
Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość
(1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.Podejrzewasz u siebie koronawirusa?  Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

- w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,

- masz podwyższoną temperaturę,

- kaszlesz i masz duszności.Dodatkowe informacje:
SZPITALE ZAKAŹNE W POZNANIU:
1.
Poznań, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Nowowiejskiego 56/58
2.
Poznań, Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33
3.
Poznań, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3

NAJBLIŻSZA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA:
Wojewódzka Stacja:   ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań   tel: 61 85 44 800
Powiatowa Stacja: ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań   centrala 61 646 78 51
800 190 590 – numer infolinii Ministerstwa Zdrowia dotyczącej postępowania 
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem (czynna całodobowo)

MSZA ŚWIĘTA

Serdecznie zapraszamy na Msze Św. o godz. 13.00 do kaplicy św. Michała Archanioła: 9.05.2020 - PIKNIK RODZINNY W SOKOLNIKACH
21.06.2020 (uroczystość zakończenia roku przedszkolnego)