Społeczność

Galeria

Kalendarium


Imieniny obchodzą:

Jadłospis

Zasiłek opiekuńczy do 14.06.2020

Czy otwarcie żłobków i przedszkoli to celowy zabieg, aby nie wypłacać dodatkowego świadczenia opiekuńczego?
Rodzice nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Będzie on wypłacany gdy:
• przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego lub
• żłobek i przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane koronawirusem lub
• rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.
Źródło:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.
Co ważne, jeżeli np. żłobek zostanie otwarty, ale nie będzie mógł zapewnić opieki wszystkim dzieciom, rodzicom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku będą mieli również ci rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.
– W ten sposób dajemy rodzicom wybór i możliwość samodzielnego podjęcia decyzji. Ci, którzy chcą lub muszą wrócić do pracy, będą mogli posłać dziecko do znowu działającej placówki. Rodzice, którzy się na to nie zdecydują, będą mieli prawo do dodatkowego za-siłku opiekuńczego – zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Ma-ląg.
Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2020 r.

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/powrot-dzieci-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-od-25-maja-2020-r,147252.html